Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin quy định bởi Kim Thịnh Phát và được cập nhật vào tháng 2/2022.

Chúng tôi hiểu rằng thông tin cá nhân mang tính riêng tư cực kỳ quan trọng với Quý khách vì vậy chúng tôi tuyệt đối tôn trọng và cam kết bảo mật hoàn toàn. Xin vui lòng đọc bản chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này sẽ giải thích cụ thể về cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng. Đồng thời, chính sách này cũng sẽ trình bày các quy trình thực hiện nhằm bảo mật thông tin cá nhân của quý khách. Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật và chỉ thu thập những thông tin cần thiết.

Dưới đây là mô tả cụ thể việc thu thập & sử dụng thông tin.

1. THU THẬP THÔNG TIN

  • Kim Thịnh Phát sẽ thu thập các thông tin của quý khách thông qua các qua trình quý khách tương tác với các kênh truyền thông tiếp thị của Kim Thịnh Phát như website, mạng xã hội, thư hoặc cuộc gọi đóng góp ý kiến…
  • Các thông tin chúng tôi thu thập bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng, cookie truy cập websit…
  • Ngoài ra, những thông tin liên quan đến thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mà Quý khách sử dụng trên https://kimthinhphat.vn, thông qua cổng thanh toán của bên thứ 3, Kim Thịnh Phát tuyệt đối không lưu giữ bất kỳ thông tin nào.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG & BẢO MẬT THÔNG TIN

Như một phần cam kết của chúng tôi với khách hàng, toàn bộ thông tin được Quý khách cung cấp và chúng tôi thu thập được sẽ được sử dụng với các mục đích sau:

  • Cung cấp thông tin quảng bá, khuyến mãi.
  • Xác nhận đặt hàng hoặc các dịch vụ Quý khách yêu cầu.
  • Cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng.

Kim Thịnh Phát cam kết không chia sẻ hay tiết lộ dữ liệu thông tin của Quý khách cho một bên thứ 3. Ngoại trừ các trường hợp sau:

  • Các đối tác vận chuyển, truyền thông và xử lý thông tin.
  • Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với yêu cầu cụ thể.

Khi nhận thông tin từ khách hàng cung cấp, Kim Thịnh Phát đảm bảo an toàn và bảo mật toàn bộ thông tin bằng các công cụ và giải pháp bảo mật tốt nhất. Trong trường hợp Quý khách không muốn tiếp nhận bất kỳ thông tin nào từ Công ty hoặc không muốn lưu trữ thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ qua email: kimthinhphatdesign@gmail.com@gmail.com.

3. SỬA ĐỔI THÔNG TIN

Tại bất kỳ thời điểm nào, Quý khách hàng có thể truy cập Trang Web để kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ về việc này.

5. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của các điều khoản này để phù hợp với các nhu cầu của chúng tôi và nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng cũng như đáp ứng các yêu cầu của pháp luật hiện hành. Quý khách hàng nên thường xuyên xem Chính Sách Bảo Mật này để kiểm tra bất kỳ thay đổi nào. Theo đó, chúng tôi sẽ ghi ngày cập nhật của chính sách này vào phần đầu trên đây.

Quý khách hàng phải dừng việc truy cập và sử dụng Trang Web nếu không đồng ý với chính sách được cập nhật. Việc Quý khách hàng tiếp tục truy cập và sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ được cung cấp tại Trang Web được hiểu là Quý khách hàng đã đồng ý và chấp nhận các nội dung thay đổi của Chính Sách Bảo Mật mới.